ข่าวadmissions

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 + เฉลย


1. อุณหภูมิอากาศที่หนึ่ง วัดได้ -18°Cถ้าวัดด้วยระบบ เอสไอ จะอ่านค่าได้กี่เคลวิน
0         14          225         291
2.ข้อใดผิดจากความเป็นจริง
น้ำแหล่ง เป็นน้ำกระด้างชั่วคราว 
น้ำจากแหล่ง มีสารแมกนีเซียมคลอไรด์ 
น้ำจากแหล่ง เป็นน้ำอ่อน 
น้ำจากแหล่ง เป็นน้ำกระด้างถาวร
3.ไขมันและน้ำมันจัดเป็นสารอินทรีย์ประเภทใด
เอสเทอร์             แอลกอฮอล์
กรดอินทรีย์         อีเทอร์
4.เมื่อต้มน้ำมันตับปลากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ จากนั้นเทลงน้ำ
จะมีฟองเกิดขึ้นและได้ตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ ตะกอนที่เกิดขึ้นคืออะไร
เกลือของโซเดียม                            สบู่ที่ไม่ละลายน้ำ 
กรดไขมันที่มวลโมเลกุลสูง            เกลือของกรดไขมันซึ่งเกิดจากน้ำกระด้าง
5.สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำกำจัดของเสียในรูปใด
กรดยูริก 
แอมโมเนีย
ยูเรียและแอมโมเนีย 
ยูเรีย
6.ธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้ คือ 1,3,3,11,19,34,55
อยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน
มีจำนวนอนุภาคมูลฐานเท่ากัน
มีเวเลนซ์อิเล้กตรอนเท่ากัน
เป็นอโลหะเหมือนกัน
7. ข้อใดเป็นธาตุกึ่งโลหะ
B,Si                 C,Si 
B,C,Si             B,C
8.สารประกอบชนิดใดที่มีอะตอมของธาตุไฮโดรเจนมากที่สุด
ก๊าซมีเทน        ก๊าสคอร์บอนไดออกไซต์         น้ำ            กลูโคส
9.หินปูนเมื่อได้รับความร้อนและแรงกดดันภายใต้เปลือกโลกจะแปรสภาพไปเป็นหินชนิดใด
หินทราย          หินอ่อน
หินไนส์           หินชนวน
10.น้ำ 200 กรัม มีอุณหภูมิลดลงจาก 30°C เป็น5°C น้ำสูญเสียความร้อยไปเท่าใด
1000 แคลอรี     3000 แคลอรี
5000 แคลอรี     7000 แคลอรี
11.กระสุนปืนมีมวล 200 กรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500m/s จะมีพลังงานจลน์เท่าไร
25,000 J            50,000 J
12,500 J            6,250 J
12.ถ้าต้องการให้ลูกธนูเคลื่อนที่ขึ้นไปแนวดิ่งจนจุดสูงสุดในเวลา 1.5 วินาที
จะต้องยิงธนูด้วยความเร็วต้นกี่เมตรต่อวินาที กำหนด g=9.8 เมตรต่อวินาที
29.4                  24.5
19.6                  14.7
13.เครื่อใช้ไฟฟ้าใดมีกำลังไฟฟ้ามากที่สุด 
มีความต้านทาน 121 โแห์ม กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1แอมแปร์
ใช้กับไฟบ้าน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.5 แอมแปร์
มีความต้านทาน 80 โอห์ม ใช้กับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 11 โวลต์
ใช้พลังงานไฟฟ้า 54,000 จูล ในเวลา 10 นาที
14.หลอดไฟฟ้ามีตัวอักษรกำกับว่า 60 W 220 V ถ้าเปิดใช้งาน 15นาที จะสิ้นเปลือนพลังงานเท่าใด
36,000 จูล 900 จูล 54,000จูล 4,500 จูล
15.วางวัตถุสูง 2.8 cm  ห่างจากกระจกนูน 48cm กระจกนูนรัศมีความโค้ง 32cmจงหาตำแหน่งชนิดภาพ
ห่างกระจก 24 cm ภาพจริง
ห่างกระจก 12 cm ภาพเสมือน
ห่างกระจก 12 cm ภาพจริง
ห่างกระจก 24 cm ภาพเสมือน
16.วางวัตถุห่างกระจกนูน 10 cm เกิดภาพหลังกระจกห่างกระจก 5 cmกระจกนี้มีความยาวเท่าใด
10 cm                  15 cm 
5 cm                    3.3 cm
17.กาแลกซีแอลโรเมดา จะมองเห็นอยู่ด้านทิศทางของกลุ่มดาวใด
กลุ่มดาวแคสซิโอ          กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวหมีใหญ่           กลุ่มดาวเต่า
18.การระเบิดของดาวฤทษ์ที่มีมวลมากเรียกว่า
หลุมดำ
ดาวแคระขาว
ซูเปอร์โนวา 
ดาว์นิวตรอน
19.รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุดคือ
บีตาลบ 
แกมมา 
บีตาบวก 
แอลฟา
20.ปฏิกริยานิวเคลียวฟิวชัน จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ธาตุหนักรวมตัวกับธาตุเบา
ธาตุหนักแยกตัวออกเป็นสองส่วน 
ธาตุเบาแยกตัวออกเป็นสองส่วน
ธาตุเบารวมตัวกับธาตุหนัก
เฉลย
ข้อ
คำตอบ
1
225
2
น้ำจากแหล่ง มีสารแมกนีเซียมคลอไรด์
3
เอสเทอร์
4
เกลือของกรดไขมันซึ่งเกิดจากน้ำกระด้าง
5
แอมโมเนีย
6
มีเวเลนซ์อิเล้กตรอนเท่ากัน
7
B,Si
8
กลูโคส
9
หินอ่อน
10
5000 แคลอรี
11
25,000 J
12
14.7
13
ใช้กับไฟบ้าน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.5 แอมแปร์
14
54,000จูล
15
ห่างกระจก 12 cm ภาพเสมือน
16
10 cm
17
กลุ่มดาวเต่า
18
ซูเปอร์โนวา
19
แกมมา
20
ธาตุเบารวมตัวกับธาตุหนัก

1 ความคิดเห็น: